ІСТОРІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

На високому правому березі тихоплинної Сули, притоці могутнього Дніпра, стоїть старовинне місто Лубни. Саме тут, на шістдесятиметровій височині, що омивається з трьох сторін водами річок та оточеної глибокими ярами і лісами, князь Володимир Святославович у кінці Х століття побудував фортецю. Сьогодні Лубни – мальовничий культурний та індустріальний центр Полтавського краю. Місто посідає третє місце в області по промислово-економічному потенціалу та кількості населення. У 2021 році Лубни відсвяткували 1040-ту річницю з дня свого заснування.

На 35-гектарному масиві південно-західної околиці міста знаходиться Лубенський лісотехнічний фаховий коледж. Втішає око ошатний дендропарк, зелені насадження, у яких потопають споруда навчального корпусу, спортивний комплекс, ціле містечко будівель, де розміщені гуртожитки, бібліотека, їдальня, житлові помешкання для викладачів та обслуговуючого персоналу, господарські приміщення.

Коріння навчального закладу сягає 1880 року, коли на прохання департаменту землеробства шляхтянка села Круглик Лубенського повіту, щедрий меценат та подвижниця краєзнавчої справи Катерина Миколаївна Скаржинська подарувала частину своїх земельних угідь у селі Терни для побудови нижчої сільськогосподарської школи ІІ розряду, перший набір до якої було проведено 17 жовтня 1891 року.

Варто зазначити, що це був не єдиний щедрий жест цієї благородної жінки. Серед інших, які заслуговують на вдячність і повагу – передача губернському земству м. Полтави власного музею колекцій етнографії, рукописів видатних письменників, матеріалів археологічних розкопок (20 тис. експонатів і 4 тис. книг). Нині іменем К.М.Скаржинської названа одна із вулиць Лубен  біля коледжу.

У 1898 році школа стає І-розрядною. В цей період школу очолювали Крат Георгій Архипович (керуючий з 1894 по 1909 рік), Товстоліс Сергій Іванович (керуючий з 1909 по 1910 рік), Павліков Михайло Вікторович (який був керуючим з 1910 по 1912 рік). В 1912 році школа набуває статусу сільськогосподарського учили-ща, керуючий з 1912 по 1917 рік - Ворошилов Михайло Михайлович, у 1917 – це профшкола, де готують ковалів, теслярів, бондарів. Директором школи з 1917 по 1929 рік був Кондратенко Анатолій Аристархович.

У 1929 році профшкола реорганізується в технікум лікарських рослин і директором з 1929 по 1933 рік призна-чається Бутовченко Микола Іванович. З 1933 року, внаслідок об’єднання усіх подібних навчальних закладів колишнього СРСР, у Лубнах створюється єдиний Всесоюзний технікум лікарських  та ароматичних рослин. З цього часу і до 1937 року, а потім з 1944 по 1950 рік навчальний заклад очолює Переверзєв Леонід Юхимович – працелюбний та наполегливий керівник, досвідчений фахівець з вищою сільськогосподарською  освітою. В період з 1937 по 1939 рік очолював технікум Сальніков Володимир Онуфрійович.

В 1941 році директором технікуму призначаєть-ся Петро Андрійович Гелюн, який смертю героя поліг у боях за Сталінград. 

У жовтні 1948 року схвалена загальнодержавна програма створення системи захисних лісонасаджень, впровадження травопільних сівозмін, будівництва ставків і водоймищ для сталих і високих врожаїв у степових і лісостепових районах. Ця подія головним чином вирішила подальшу долю навчального закладу. 14 липня 1950 року Розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 11/207р Всесоюзний технікум лікарських та ароматичних рослин реорганізується в Лубенський лісовий технікум із спеціальностями “Лісове господарство”, “Лісова меліорація”.

Важливу роль у цій реорганізації відіграли Міністр лісового господарства СРСР О.І.Бовін та начальник відділу технікумів Мінлісгоспу СРСР О.О.Лебедєв, який і призначив першим директором лісового технікуму викладача ґрунтознавства Терехова Дмитра Івановича – фронтовика, колишнього комбата.

У 1951-1957 рр. технікум очолює Василь Дем’янович Байтала. Вищу освіту  він отримав у Воронезькому лісотехнічному інституті. В.Д.Байтала сформував дієздатний педагогічний колектив, а найголовніше – ініціював створення для прийдешніх поколінь дендропарку – пам’ятки садово-паркового мистецтва, - якому, за словами Василя Дем’яновича, немає аналогів. З 1957 року В.Д.Байтала працює начальником відділу лісорозведення Мінлісгоспу, а з 1981 по 1988 рік – Міністр лісового господарства Української РСР, Заслужений лісівник України. Помер 15 грудня 2006 року.

З 1957 по 1971 рік директором технікуму працює  Іван Кірсанович Єсіпов. Випускник Ленінградської лісотехнічної академії, учасник Великої Вітчизняної війни, І.К.Єсіпов пройшов шлях від лісничого до начальника обласного управління лісового господарства. Біля 2,5 тис. гектарів непридатних для ведення сільськогосподарських робіт  балок, яруг та урвищ уздовж Удаю та Сули за цей період шляхом заліснення навіки закріплені від зсувів, розмивів, повітряної та водяної ерозії. Заслужений лісівник України.

Протягом 1983-1988 років технікум очолює Микола Федорович Федько, випускник Української сільсько-господарської академії. До переведення  в Лубни працював  інженером лісових культур, головним лісничим та директором Саратської лісомеліо-ративної станції на Одещині. М.Ф.Федько приклав багато зусиль для зведення житла та зміцнення матеріальної бази технікуму й лісгоспу. 

З 1972 по 1983 та з 1988 по 2000 роки технікумом керує випускник Львівського лісотехнічного інституту, Заслужений лісівник, відмінник освіти України Олександр Васильович Лунєнков. Свою трудову діяльність він розпочав з посади лісничого на Львівщині та Київщині, згодом очолював Полтавський держлісгосп. Олександр Васильович опікувався спорудженням житла для викладачів та обслуговуючого персоналу, комплектуванням викла-дацького складу, підвищенням трудової та навчальної дисципліни тощо. Але найвагомішим етапом діяльності О.В.Лунєнкова стало зведення нового навчального корпусу зі спортивним комплексом, оснащення кабінетів і лабораторій відповідними засобами навчання. Помер 14 вересня 2015 р.

Навесні 2000 року наказом Державного комітету лісового господарства України від 09.03.2000 р. №24 на базі Лубенського держлісгоспу і Лубенського лісового технікуму утворений Навчально-виробничий комплекс "Лубенський держлісгосп-технікум". Директором комплексу призначається відмінник освіти України, випускник Української сільськогосподарської академії Роман Васильович Сендзюк. Сприяючи продовженню кращих традицій навчального закладу, Роман Васильович свої перші кроки на посаді директора спрямовує на утвердження нових осучаснених підходів до здійснення керівництва навчальним і виробничим процесами. Вдале поєднання адміністративно-викладацької та дослідницької роботи дало змогу в 2010 році успішно захистити дисертацію і рішенням спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України Сендзюку Р.В. присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності "Лісовпорядкування і лісова таксація", а роком раніше Указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений лісівник України».

В 2005 році (наказ Держкомлісгоспу України від 12.07.2005 р. №227-К) технікум реорганізується в Лубенський лісотехнічний коледж, а відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1191-р коледж з 1 січня 2012 року передається до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Роман Сендзюк передчасно помер 21 березня 2022 року.

З 22 березня 2022 по 31 серпня 2023 року тимчасово виконував обов'язки директора Володимир Рева (заступник директора з навчальної роботи), а з 1 вересня 2023 року виконувачем обов'язків директора призначено Володимира Тиховича.

Плідно працювали і працюють  заступники директора з навчальної роботи. Завдяки їм із року в рік зростає педагогічна майстерність та методичний рівень викладачів. Це зокрема:

Копилов Яким Семенович працював заступником директора з 1950 по 1971 рік, викладачем  лісової таксації і лісовпорядкування, випускник Ленінградської лісотехнічної академії, учасник Великої Вітчизняної війни;

Курдибаха Іван Олександрович, учасник бойових дій, випускник Лубенського лісового технікуму і Воронезького лісотехнічного інституту, відмінник освіти України, працював викладачем механізації з 1959 по 1970 рік, а з 1970 по 1993 – заступник директора технікуму з навчальної роботи, багато зусиль приклав для створення кожним викладачем комплексів методичного забезпечення навчання (помер 9 червня 2014 року);

Сендзюк Роман Васильович – за час його роботи на посаді заступника директора з 1993 по 2000 роки технікум проходить атестацію й акредитацію, отримує ліцензії Міністерства освіти на право відкриття двох нових спеціальностей: "Агрономія лікарських рослин" та "Бухгалтерський облік", розпочато підготовку техніків лісового господарства без відриву від виробництва;

Ковальчук Олександр Іванович – випускник Національного аграрного університету, викладач лісокористування й деревинознавства з 1991 року,   у 2000-2002 рр. - заступник директора з навчальної роботи. О.І.Ковальчук провів велику підготовчу роботу для відкриття в технікумі спеціальності “Оброблювання деревини”, як зараз має назву "Деревообробні та меблеві технології";

Костенко Мирослав  Володимирович – за фахом учитель української мови та літератури – працював на посаді заступника директора з навчальної роботи з 2002 по 2008 роки. За цей час навчальний заклад успішно проходить акредитацію з трьох спеціальностей, розроблено і схвалено новий статут, лісовий технікум реорганізовано в лісотехнічний коледж. Впроваджуються нові форми профорієнтаційної роботи, поглиблюються співпраця із засобами масової інформації, розпочато випуск періодичного видання колективу коледжу «Паросток». У даний час М.В.Костенко очолює управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Рева Володимир Васильович – випускник Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Викладацьку роботу у коледжі розпочав у 1994 році після тривалої виробничої діяльності у ДП «Лубнигеодезія». На посаді заступника директора з навчальної роботи працює з травня 2008 року. За цей період коледж пройшов ліцензування на право здійснення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та підготовки робітничих професій. Продовжується робота з розширення спектру освітніх послуг у коледжі.

Наші контакти

  • (05361)7-73-08
  • (05361)6-22-62
  • +38 050 788 87 70
  • 37503 м. Лубни Полтавської області, вул. Тернівська, 21
  • listcolledg@ukr.net
  • listcolledg@gmail.com

Спостерігайте за нашою активністю у соціальних мережах та будьте в курсі всіх подій у нашому навчальному закладі!

Статистика сайту

Кількість переглядів сайту сьогодні: 1565
Відвідувачів сьогодні: 362
Відвідувачів за весь час (з 15.11.2021 року): 290845