ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Практична підготовка студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в коледжі і проводиться на оснащених відповідним чином базах, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати  свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Залежно від конкретної спеціальності студентів в Лубенському лісотехнічному коледжі практика поділяється на навчальну, технологічну та переддипломну. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

На молодших курсах одним із завдань практичної підготовки може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання а саме:

1) спеціальність 5.09010301 «Лісове господарство» - лісоруб IV розряду, тракторист категорії «А», водій категорії «А1», «А», «В», «С1».

2) спеціальність 5.09010303 «Садово-паркове господарство» - квітникар, озеленювач, водій категорії «А1», «А», «В», «С1».

3) спеціальність 5.05180102 «Оброблювання деревини» - верстатник, водій категорії «А1», «А», «В», «С1».

4) спеціальність 5.03050901 «Облік і оподаткування» - оператор комп’ютерного набору, водій категорії «А1», «А», «В», «С1».

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед складання державного екзамену або захистом дипломного проекту.  Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, розбирається фактичний матеріал для виконання дипломного проекту або складання державних екзаменів. До практики допускаються студенти, які засвоїли курс теоретичної підготовки та успішно пройшли підсумковий контроль.

Навчальні практики студентів Лубенського лісотехнічного коледжу проводяться на базах коледжу і ДП «Лубенське лісове господарство» та на базах інших підприємств лісового господарства України чи господарствах споріднених фаховій підготовці відповідно укладених договорів.

Як бази підготовки студентів з робітничих професій використовуються навчально-виробничі підрозділи коледжу, навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри.

Наші контакти

  • (05361)7-73-08
  • (05361)6-22-62
  • +38 050 788 87 70
  • 37503 м. Лубни Полтавської області, вул. Тернівська, 21
  • listcolledg@ukr.net
  • listcolledg@gmail.com

Спостерігайте за нашою активністю у соціальних мережах та будьте в курсі всіх подій у нашому навчальному закладі!

Статистика сайту

Кількість переглядів сайту сьогодні: 697
Відвідувачів сьогодні: 208
Відвідувачів за весь час (з 15.11.2021 року): 279470