0

TSK 1

ІСТОРІЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ПЛАНИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

СТАНДАРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПП