20-Й ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ - 2024

2024-05-09

7-8 травня у Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства НУБіП України проводився захист робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студентами заочної форми навчання міжкафедральної навчальної лабораторії, що функціонує на базі Лубенського лісотехнічного фахового коледжу.

Це 20 ювілейний випуск студентів ОС «Бакалавр» за спеціальностями «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство» та «Деревообробні і меблеві технології».

Для наших юних бакалаврів – це був, мабуть, найхвилюючий і найвідповідальніший етап за весь період навчання в університеті… Адже, для них це завдання на кмітливість та ерудицію, а подекуди парадоксальність і дотепність думки, дебати на професійні значущі теми, адже вони презентують свій перший науковий доробок, здібності до наукової діяльності.

Заступник директора ННІ Сергій Ковалевський привітав студентів з важливим етапом та зазначив, що досвід наукового пошуку який став основою підготовки бакалаврських кваліфікаційних робіт буде затребуваний також у здобутті ОС "Магістр" та майбутній професійній діяльності.

Вітаємо наших бакалаврів із успішним захистом та щиро зичимо у житті не втрачати ентузіазму, не зупинятися на досягнутому – вчитися, досягати нових вершин для майбутнього нашої  демократичної, незалежної, сильної і непоборної України!

Вікторія СЕНДЗЮК, завідувач Міжкафедральної навчальної

лабораторії НУБіП України

на базі Лубенського лісотехнічного фахового коледжу;

фото - автора

НАШІ БАКАЛАВРИ

Згідно з навчальним планом в очному та онлайн форматах 3-5 травня 2023 року в Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства НУБіП України працювала екзаменаційна комісія для атестації фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» заочної форми навчання із захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт.

27 випускників міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України на базі Лубенського лісотехнічного фахового коледжу підготували цікаві дипломні  роботи, змістовні доповіді та презентації. Професіоналізм і об’єктивність членів комісії зробили захист результативним: 2 роботи рекомендовані для впровадження в лісогосподарське виробництво.

10 травня екзаменаційна комісія буде працювати для атестації фахівців за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».

То ж побажаємо нашим випускникам-бакалаврам щасливої і світлої дороги в житті, мирного неба над Україною та успішного і легкого вступу до магістратури!

Вікторія СЕНДЗЮК, викладач фахових дисциплін,

 завідувач міжкафедральної навчальної лабораторії

НУБІП України на базі Лубенського лісотехнічного фахового коледжу;

фото – Андрія ТЕРЕНТЬЄВА, НУБіП України, нашого випускника

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН БАКАЛАВРІВ - 2021

2021-03-31

На базі Лубенського лісотехнічного коледжу вже 19 років функціонує міжкафедральна навчальна лабораторія Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Метою двосторонньої угоди між навчальними закладами було створення належних умов для підготовки фахівців лісового господарства з віддалених регіонів. І, як показав час, ця ідея себе виправдала – відбулося 16 випусків бакалаврів за спеціальністю «Лісове господарство». Сьогодні здобувають вищу освіту студенти із Полтавської, Черкаської Чернігівської, Сумської, Миколаївської та інших областей, які працюють лісничими, помічниками лісничих, інженерами та майстрами лісу.

Березень поточного року видався насиченим для студентів міжкафедральної навчальної лабораторії. Через карантинні обмеження сесії проходять за дистанційною формою навчання, а 26 березня дистанційно відбувся кваліфікаційний екзамен із комплексу фахових дисциплін для 48 студентів чергового випуску спеціальності 205 «Лісове господарство» і першого випуску бакалаврів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Екзаменаційні комісії очолювали д-р с.-г. наук, професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Роман Василишин та д-р с.-г. наук, професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Сергій Ковалевський. Всі студенти успішно склали атестаційний екзамен, підтвердивши належний рівень теоретичних знань і практичної підготовки. Захист бакалаврських робіт відбудеться з 4 по 7 травня 2021 року.

Значна частина випускників, отримавши диплом бакалавра, планує надалі здобувати освіту магістра в НУБіП України.

ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ

2020-06-05

З 2002 року Лубенський лісотехнічний коледж тісно співпрацює у сфері вищої освіти з одним із провідних університетів нашої держави – Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

За цей час дипломи бакалаврів університету в стінах рідного коледжу отримали 705 випускників.

У цьому році відбувся 15 випуск бакалаврів за спеціальністю «Лісове господарство» в особливих умовах. Організаційні роботи державної комісії та захист бакалаврських робіт проводилися з 1 по 4 червня 2020 року дистанційно, в режимі відеоконференції на освітній платформі Webex.

Очолював комісію із захисту бакалаврських робіт заступник голови галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва НУБіП України, доктор сільськогосподарських наук, професор Василишин Роман Дмитрович.

До складу комісії ввійшли також:

 • Маурер Віктор Мельхіорович, завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, професор, кандидат сільськогосподарських наук;
 • Гриб Володимир Макарович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва;
 • Бала Олександр Петрович, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, кандидат сільськогосподарських наук, випускник Лубенського лісотехнічного коледжу.

Із 47 випускників захистили свої бакалаврські роботи на «відмінно» 12 студентів. Кращими були відзначені роботи і доповіді таких випускників – Шапошника Володимира, Єрмак Наталії, Погребного Леоніда, Пономаренко Тетяни, Минько Яни, Січкар Артема, Смірнова Дмитра, Олефіра Юрія, Бондаренка Станіслава.

Паралельно проходив захист бакалаврів за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології». Державну комісію даної спеціальності очолював Цапко Юрій Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри технологій та дизайну виробів з деревини. Членами комісії були провідні науково - педагогічні працівники відповідних кафедр університету:

 • Білецький Михайло Олексійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини;
 • Лакида Іван Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту;
 • Пінчевська Олена Олексіївна, доктор технічних наук, професор кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

Випускники показали належний рівень теоретичної та практичної підготовки.

Тож побажаємо нашим випускникам успіхів на їхньому життєвому шляху, а міжкафедральній навчальній лабораторії НУБіП України на базі Лубенського лісотехнічного коледжу успішного проведення вступної компанії.

 

 

НАШІ БАКАЛАВРИ СКЛАДАЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ІЗ КОМПЛЕКСУ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

2020-05-22

22 травня студенти ІІІ курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Лісове господарство» міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України на базі Лубенського лісотехнічного коледжу здають кваліфікаційний екзамен із комплексу фахових дисциплін дистанційно у вигляді відеоконференції за допомогою програми Webex.

Екзаменаційна комісія під головуванням Бали Олександра Петровича, канд. с.-г. наук, доцента кафедри таксації лісу та лісового менеджменту і членів комісії: Іванюка Ігора Вікторовича, канд. с.-г. наук, доцента кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, Пузріної Наталії Василівни, канд. с.-г. наук, доцента кафедри лісівництва - привітали студентів і роз’яснили порядок складання екзамену.

Кожен студент отримав завдання на навчальній платформі Elearn, і працює над питаннями екзамену.

Тож побажаємо успіхів нашим випускникам!

ВИПУСК БАКАЛАВРІВ - 2019

2019-05-19

З 07 по 10 травня 2019 року в Навчально-науковому інституті лісового і садово- паркового господарства НУБіП України відбувся черговий захист бакалаврських робіт студентів Лубенської міжкафедральної навчальної лабораторії за спеціальністю 205 «Лісове господарство» і кваліфікацією «Деревообробні та меблеві технології».

48 студентів вчасно підготували і здали на перевірку свої випускні бакалаврські роботи. Дві екзаменаційні комісії для атестації фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» належно оцінили роботи і доповіді студентів.

Маємо такі результати:

- «Лісове господарство»: 9 - «відмінно», 22 - «добре» і 11 - «задовільно»;

- «Деревообробні та меблеві технології»: 2 - «відмінно» та 4 - «добре».

Комісії відмітили кращі роботи і відповіді таких студентів: Іллєнко І., Глинський М., Кравченко Д., Верба В., Поліщук О., Бойко Ю., Бойко Л., Гаврилюк В., Хоменко О., Глазок М., Бихкало Д.

17 травня в ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України відбудеться святкове вручення дипломів нашим випускникам.

 ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ

2018-05-25

Наш коледж з 2002 року проводить підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями «Лісове господарство», «Деревооброблювальні та меблеві технології», а з цього навчального року відбудеться перший набір на спеціальність «Садово- паркове господарство».

І ось в перші дні травня у м. Києві в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 53 студенти захищали випускні бакалаврські роботи. Їх теми стосувались таких напрямів лісогосподарської діяльності: лісівництво, лісорозведення і лісовідновлення, лісова меліорація, біологія лісу та мисливствознавство, лісова таксація і лісовпорядкування, лісовий менеджмент, деревооброблювальні технології та інше. Серед цьогорічних випускників: 1 головний лісничий, 6 інженерних працівників лісового господарства, 5 лісничих, 3 помічника лісничого, 17 майстрів лісу. Більшість студентів показали гарні знання і отримали оцінки «добре» та «відмінно».

Найкращі випускні роботи, які вирізнялися актуальністю тем та були відзначені екзаменаційною комісією як кращі і рекомендовані до впровадження у виробництво, а саме у студентів: Анни Больбот, Людмили Лисенко, Юрія Бондаренка, Сергія Шатравки, Олександра Радзевіла, Вадима Бихкала, Анатолія Неліна та Євгенія Литовченка.

18 травня відбулося святкове вручення дипломів випускникам в Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тож привітаємо наших бакалаврів із цією святковою подією.

Частина випускників, отримавши диплом бакалавра, планує надалі здобувати освіту магістра в першу чергу, у рідному університеті.

Користуючись нагодою, запрошуємо колишніх випускників технікумів та коледжів на навчання у міжкафедральну навчальну лабораторію НУБіП України на базі Лубенського лісотехнічного коледжу.

 ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ

 2014-12-15

В грудні відбувся ювілейний - 10й випуск бакалаврів спеціальності «Лісове господарство», які навчалися у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України на базі нашого коледжу. П’ять днів в університеті проходив захист бакалаврських робіт. Всі випускники продемонстрували глибокі теоретичні знання і добру практичну підготовку і, як результат – якісна успішність («відмінно» і «добре») склала більше 90%. Кращий захист своїх робіт продемонстрували Негрей Олександр (кафедра Лісової таксації та лісовпорядкування), Свинцицький Олександр (кафедра Лісового менеджменту) та Войцях Олександр (кафедра Лісівництва). В урочистій обстановці відбулося вручення дипломів. Теплі слова привітання на адресу випускників  прозвучали від директора Навчально-наукового інституту лісового та садово-паркового господарства, професора Петра Лакиди, а декан лісогосподарського факультету, колишній випускник нашого коледжу, доцент Олександр Бала вручив 43 дипломи бакалаврів. Більшість випускників виявили бажання продовжити навчання в університеті і здобути освітній рівень магістра.

Адміністрація і педагогічний колектив Лубенського лісотехнічного коледжу приєднується до привітань на адресу випускників і бажаємо їм нових звершень і перемог в житті.


 

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

2014-10-31

Нещодавно в приватному секторі м. Лубен трапилась пожежа в результаті якої  постраждали будівля та майно господарів. До приїзду пожежників сміливо вступили в протистояння з вогнем колишні студенти Лубенського лісотехнічного коледжу, які зараз навчаються у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Лубенський навчально-інформаційно-консультаційний пункт: Олександр Негрей, Василь Марченко, Дмитро Кисляк, Ігор Куриленко, Ярослав Кузьменко та Валерій Жовтобрюх. Вони вчасно надали допомогу в гасінні пожежі та врятували господарів за що отримали подяки від міського голови Олександра Грицаєнка. Подяки вручив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Лубенської міської ради  Андрій Осацький в присутності викладачів та студентів університету.

 

Наші контакти

 • (05361)7-73-08
 • (05361)6-22-62
 • +38 050 788 87 70
 • 37503 м. Лубни Полтавської області, вул. Тернівська, 21
 • listcolledg@ukr.net
 • listcolledg@gmail.com

Спостерігайте за нашою активністю у соціальних мережах та будьте в курсі всіх подій у нашому навчальному закладі!

Статистика сайту

Кількість переглядів сайту сьогодні: 2077
Відвідувачів сьогодні: 462
Відвідувачів за весь час (з 15.11.2021 року): 313029