НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З історії створення навчально-методичного кабінету

Навчально-методичний кабінет коледжу створений у 2002 році як центр сприяння впровадження науково-педагогічних знань, опорна ланка роботи з педагогічним колективом, важливий елемент організації навчально-виховної роботи зі студентами.

У різний час кабінет очолювали викладачі-методисти Світлана Олександрівна Лавринович та Ольга Миколаївна Вишневська.

На базі навчально-методичного кабінету неодноразово проводилися всеукраїнські та обласні семінари, науково-практичні конференції.

Навчально-методичний кабінет сьогодні

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. 

Навчально-методичний кабінет коледжу є центром, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, зразки планувально-звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників навчального закладу тощо.

У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, рішеннями педагогічної та методичної ради коледжу, планами роботи коледжу, навчально-методичного кабінету.

Мета навчально-методичного кабінету коледжу - сприяння впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності, а також створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, майстрів виробничого навчання, розвитку їх творчої ініціативи.

Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив коледжу, - «Формування конкурентоспроможного фахівця в умовах високотехнологічного професійного середовища». 

Схема 1. Структура методичної роботи

 

Підвищення педагогічної майстерності передбачає постійну працю. Творче кредо колективу - "Від якісних занять до якісних знань".

  

 Наукові праці спіробітників коледжу

(доступні у форматі .pdf. Натисніть на них, щоби переглянути):

1. Сендзюк Р.В. Фінансово-господарська діяльність Лубенської нижчої сільськогосподарської школи 1-го розряду 

2. Рева В.В. Формування педагогічного колективу та управління навчально-виховним процесом в Лубенській нижчій сільськогосподарській школі 1-го розряду 

3. Вишневська О.М. Організація навчально-виховного процесу в Лубенській нижчій сільськогосподарській школі 1-го розряду  

Основні функції навчально-методичного кабінету:

- надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам коледжу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній  роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

- узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

 - інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Пріоритетні напрямки діяльності навчально-методичного кабінету коледжу:

- інформування педагогічних працівників про досягнення педагогічної науки і практики, надання їм методичної допомоги в якісному здійсненні навчально-виховної діяльності, у створенні навчально-методичних матеріалів, складанні навчальної та планувальної документації тощо;

- підвищення педагогічної майстерності викладачів;

- вивчення та впровадження передового досвіду навчально-виховної та методичної роботи, інноваційної діяльності викладачів;

- накопичення та систематизація нормативної, навчально-програмної та методичної документації, навчально-методичної літератури, кращих методичних розробок;

- забезпечення виконання плану заходів з атестації педагогічних працівників.

Наші контакти

  • (05361)7-73-08
  • (05361)6-22-62
  •   +38 050 788 87 70
  • 37503 м. Лубни Полтавської області, вул. Тернівська, 21
  • listcolledg@ukr.net
  • listcolledg@gmail.com

Спостерігайте за нашою активністю у соціальних мережах та будьте в курсі всіх подій у нашому навчальному закладі!

Статистика сайту

Кількість переглядів сайту сьогодні: 2857
Відвідувачів сьогодні: 246
Відвідувачів за весь час (з 15.11.2021 року): 189579