ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

  • 1

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИКИ

Історія лабораторії фізики бере свій початок з далеких довоєнних років. За матеріалами особових справ складено часопис дат та імен людей, які формували славну історію нашого навчального закладу.

Одним із перших завідувачів лабораторії фізики був Кобець Олександр Тимофійович народився 20.08.1900 р. в с. Горськ Городнянського повіту, Чернігівської губернії в багатодітній сім’ї селянин. Після закінчення земської школи, навчався у Новгородсіверському городському училищі, після якого вступив до Чернігівської учительської семінарії, по закінченні якої пішов працювати вчителем початкової 4-х річної початкової школи у с. Глазов Новгородсіверського району, Чернігівської області (зараз Сумської). З 1925 по 1929 рр. навчався у Ніжинському інституті народної освіти, де здобув фах викладача фізики. З 1930 по 1932 рр. – викладач фізики Робітничого факультету при інституті Соцвиховання. З 1932 по 1935 працював доцентом фізики Маслівського інституту селекції на насінництва Білоцерківської округи. З 1935 по 1936 рр. – доцент фізики Узбекистанського державного сільськогосподарського інституту ім. Куйбишева м. Самарканд Узбецької РСР. З 1936 по 1938 рр. – в.о. доцента фізики Лубенського вчительського інституту. З 1938 по 1941 – викладач фізики та математики Лубенського технікуму лікарських рослин. Після війни був засуджений на 10 років, в 1952 р. достроково звільнений з місць позбавлення волі, а в 1953 р. – указом про амністію судимість з нього була знята. З 1953 р по 1956 рр. – працював у Лубенському лісному технікумі викладачем фізики з основами метеорології, а в 1957 по 1958 рр. працював викладачем с/г метеорології за сумісництвом.

Отс Олександр Карлович народився у 1905 р. в Ленінграді, в сім’ї робітників. Після закінчення середньої школи в 1923 р. вступив на курс по ботанічному циклу до Ленінградського хіміко - фармацевтичного інституту, який пізніше став факультетом Ленінградського медичного інституту. Успішно його закінчив у 1930 році. З 1929 по 1932 рр. працював молодшим асистентом в агрохімічній лабораторії Нікітського ботанічного саду в Ялтинському р-ні в Криму. З 1938 по 1941 рр. – начальник фармацевтичного цеху та завідуючий лабораторією по хімії. З 1948 працював лаборантом в хімлабораторії у Лубенському всесоюзному технікумі лікарських рослин (предтеча лісового), а пізніше був переведений на посаду викладача фармацевтичної хімії та технології галунових і готових хімфармпрепаратів. З 1950 по 1953 рр. Отс О.К. працював вже у Лубенському лісовому технікумі викладачем фізики з основами метеорології.

Олійник Прокофий Олексійович народився у 1913 р. в с. Михайлівка, Михайлівського повіту, Катеринославської губернії. Навчався в Лубенському учительському інституті з 1937 по 1939 рр. на фізико-математичному факультеті. По закінченню був направлений на роботу в середню школу №2 в м. Ізюм Одеської обл. вчителем математики старших класів. З 1944 по 1945 рр. – викладач математики і фізики Лубенського технікуму лікарських рослин. З 1945 по 1947 рр. – викладач математики та завуч бухгалтерського технікуму м. Лубни. З 1947 по 1954 рр. – викладач математики і завуч технікуму.

Киричейко Марія Іванівна народилася у 1931 р. в с. Козацьке Конотопського р-ну, Сумської обл. В 1953 р. закінчила Глухівський Державний учительський Інститут фізмат факультет. В 1999 р. вступила до Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка на математичний факультет і закінчила його в 1958 році. З 1959 р. – викладач математики і фізики в Лісовому технікумі.

Боріна Ельвіра Андріївна народилася в 1939 р. в м. Муромі Володимирської обл. В 1961 році закінчила фізико-математичний факультет Муромського педінституту, а в 1976 році – Горьківський Державний педінститут за фахом іноземної мови. Працювала викладачем математики, фізики, креслення, англійської мови в Новосибірській області, в м. Муромі та в м. Лубни. В Лубенському лісовому технікумі працювала з 1982 по 1993 рр. викладачем фізики, іноземної мови та російської літератури.

Андреєв Віталій Георгійович народився в 1934 р. в м. Києві. Після закінчення середньої школи в м. Лубни, здобував вищу освіту в Харківському державному університеті на фізико-математичному факультеті з 1952 по 1960 рр. Після закінчення університету працював в середній школі № 3 м. Лубни, в Засульській середній школі, в середній школі №1 – вчителем фізики та математики, керівником фото - та кіно - гуртків, був засновником телемережі у школі № 1. З 1981 працював в Лубенському лісовому технікумі – старшим викладачем математики, фізики, комп’ютеризації, методів обчислення та статистики. Під керівництвом Віталія Георгійовича була оновлена матеріальна база кабінету фізики, створена та вдосконалена комп’ютерна база технікуму.

Маятіна Наталія Василівна народилася в 1972 році в м. Лубни. З 1989 по 1994 році навчалася в Полтавському державному педагогічному інституті по спеціальності математика, фізика і психологія. З 1994 по 2004 рр. – викладач фізики і психології у Лубенському лісовому технікуму, та одночасно завідувала лабораторією фізики. Проявила себе, як талановитий та творчий керівник у позакласній роботі, зокрема, з командами КВК.

Самійлик Юрій Олексійович народився 22.03. 1963 р. в с. Байрак на Сумщині. В 1988 р. закінчив державний педінститут. Працював на заводі електронних мікроскопів в Сумах, вихователем СШ, вчителем фізики і математики в Лубнах. З 2004 по 2012 рр. – викладач фізики та завідувач лабораторією лісотехнічного коледжу.

Андреєва Ірина Миколаївна народилася 11.09. 1967 р. в м. Лубни. В 1989 р. закінчила фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1989 по 1999 рр. працювала вчителем фізики, астрономії та математики в школі с. Тернавщина Лубенського р-ну, в середній школі № 97 та СПТУ м. Києва, в НСШ № 9 м. Лубни. З 1999 року – викладач фізики та математики коледжу, завідує лабораторією фізики з 2012 року.

 

Меню

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация