ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

  • 1

 КАБІНЕТ ЕКОНОМІКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Професійні лісівники повинні поєднувати знання, отримані з біології лісу й інших природничих наук, прикладних, суспільних, серед яких і економіка, організація та планування лісового господарства. У лісовому господарстві України відповідно до ринкових змін в економіці держави здійснюються нормативно-правові, структурні, організаційні економічно обґрунтовані якісні зміни, спрямовані на покращення ведення лісового господарства, збільшення продуктивності лісів та доведення їх площі до оптимальної.

Тому лісівникам потрібно збалансовано вести лісове господарство з урахуванням його економічного, екологічного та соціального значення для суспільства і при цьому запобігати загостренню деяких протиріч та проблем, що виникають у сфері збереження, використання та відновлення лісо­вих ресурсів в умовах перехідної економіки, створювати прозорий ринок деревини та конкурентне середовище для приватного капіталу. Безумовно, за таких обставин кожен лісівник, визнає необхідність більш глибокого вивчення лісоекономічних дисциплін. Потрібно чітко прогнозувати не лише ефективність ведення лісового господарства, а й окремих лісогосподарських операцій, що досить важливо в умовах інтенсивного розвитку в державі малого і середнього бізнесу та врахування його можливостей і конкурентоспроможності щодо ведення сталого лісокористування.

Кабінет економіки, організації та планування лісового господарства створений з перших днів заснування технікуму. Робота кабінету передбачає вивчення питань економічних основ лісокористування, організації і планування відтворення лісових ресурсів, вивчення економічних законів і їх застосування в лісовому господарстві України, ознайомлення з системами управління лісовим господарством, з питаннями праці та заробітної плати, технічного нормування, вивчення питань ведення обліку і контролю, звітності, діловодства та економічної ефективності лісогосподарських заходів.

Основна мета викладання дисципліни полягає у формуванні в студентів комплексу знань і практичних професійних навичок з організації, планування та управління на підприємствах лісового господарства.

Формування практичних навичок досягається шляхом проведення навчальної практики, яка сприяє закріпленню, поглибленню, систематизації та узагальненню знань студентів, отриманих в процесі навчання. Проводячи розрахунки економічних показників вони краще розуміють їх визначення та методику розрахунку.

Першими викладачами предмету були колишній директор технікуму Байтала Василь Дем'янович (1950 - 1957 рр.) - в майбутньому Заслужений лісівник та Міністр лісового господарства УРСР та Земцов Іван Ілліч (1950 - 1957 рр.), 1928 року народження, вищу освіту здобув у 1949 році, закінчивши Брянський  лісогосподарський інститут (інженер лісового господарства).

Протягом тривалого часу (1962 – 1986 рр.) дисципліну викладав Король Микола Олександрович, 1926 року народження. Випускник 1953 року Київського лісогосподарського інституту. Працював за фахом у Ржищевському, Чернігівському, Лубенському військових лісництвах.

З 1988 до 2004 року кабінетом завідувала і викладала дисципліну Осадчук  (Новицька) Тетяна Аврамівна, 1949 року народження. Випускниця 1987 року Київського політехнічного інституту. Працювала в комунальних підприємствах, лісгоспі.

Також викладачами Економіки, організації і планування лісового господарства були: Федько Микола Федорович, Лунєнков Олександр Васильович, Бай Світлана Іванівна, Кривуненко Інна Сергіївна.

З вересня 2007 року і по 2012 рік кабінетом завідував випускник технікуму 1996 року та Українського державного лісотехнічного університету (м. Львів) 1999 року - Литвиненко Олександр Миколайович.

Починаючи з жовтня 2012 р. і по нинішній час, кабінет очолює випускниця Лубенського лісного технікуму 1999 року Космина Оксана Олександрівна. Лубенчанка, 1979 року народження. Повну вищу освіту отримала в Українському державному лісотехнічному університеті у 2002 році і здобула кваліфікацію інженера лісового господарства. Перший досвід роботи отримала у Новосанжарському держлісгоспі, де працювала інженером з лісовідновлення.

Кабінет «Економіки, організації та планування лісового господарства» підтримує контакти з кафедрою економіки та менеджменту лісових підприємств Інституту екологічної економіки Національного лісотехнічного університету України; кафедрою лісового менеджменту ННІ лісового та садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів та природокористування. 

Меню

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация