ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА РЕЦЕНЗІЇ ДО НИХ

СТАНДАРТ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ спеціальності 205 "Лісове господарство"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 205 Лісове господарство 2020 рік

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 205 Лісове господарство 2021 рік

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 205 Лісове господарство ПРОЄКТ на 2022 рік

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК   РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

СТАНДАРТ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство 2020 рік

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство 2021 рік

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

Порівняльна таблиця СПГ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство ПРОЄКТ НА 2022 рік