ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Документи доступні у форматі .pdf.  Їх можна прочитати, завантажити та роздрукувати. Натисніть на відповідний пункт меню:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЛУБЕНСЬКОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДОБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДСУМКОВУ АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАЦЯХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І МАСОВОГО СПОРТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ СЕКСИЗМУ

Наші контакти

  • (05361)7-73-08
  • (05361)6-22-62
  •   +38 050 788 87 70
  • 37503 м. Лубни Полтавської області, вул. Тернівська, 21
  • listcolledg@ukr.net
  • listcolledg@gmail.com

Спостерігайте за нашою активністю у соціальних мережах та будьте в курсі всіх подій у нашому навчальному закладі!

Статистика сайту

Кількість переглядів сайту сьогодні: 128
Відвідувачів сьогодні: 71
Відвідувачів за весь час (з 15.11.2021 року): 213957