ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

  • 1

КАБІНЕТ ЛІСОВОЇ ТАКСАЦІЇ І ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

Кабінет був створений з моменту перепрофілювання технікуму в лісовий. Першим викладачем лісової таксації та лісовпорядкування стає Копилов Яким Семенович.

Народився Копилов Я.С. 1912 р. в Новгородській області, вищу освіту здобув на лісогосподарському факультеті Ленінградської лісотехнічної академії, з 1941 по 1942 роки – таксатор у лісовпорядкувальній експедиції, з 1942 по 1945 роки – служба в діючій армії Ленінградського та 2-го Білоруського фронтів, нагороджений багатьма бойовими орденами і медалями.

Після війни працював старшим лісничим Староруського лісгоспу, пізніше – викладачем і заступником директора Рибінського лісового технікуму.

30 листопада 1950 Копилова Я.С. затверджують заступником директора з навчальної роботи технікуму. На цій посаді пропрацював до 1971 р. Майже 40 років віддав формуванню, навчанню і вихованню викладацького складу, підготовці фахівців для лісової галузі. Помер у 1986 році.

В 1958 році з Волгоградського лісовпорядкувального тресту (Росія) до технікуму викладачем таксації переводиться Костюченко Віталій Олексійович. Народився 1932 року на Полтавщині. Освіту інженера лісового господарства здобув в Українській сільськогосподарській академії, яку закінчив в 1955 р.

Пропрацювавши викладачем спецдисциплін майже 50 років та передавши свій досвід як лісівника, так і викладача наступникам-колегам, у 2006 році пішов на заслужений відпочинок. Помер у 2008 році.

В березні 2000 року наказом по Державному комітету лісового господарства України директором навчально-виробничого комплексу «Лубенський лісгосп-технікум» призначається Сендзюк Роман Васильович.

Народився в 1961 р. на Тернопільщині. Після закінчення в 1981 р. з відзнакою Сторожинецького лісового технікуму розпочав трудову діяльність інженером-геодезистом на Київщині. Вищу освіту інженера лісового господарства здобув в Українській  сільськогосподарській академії, яку закінчив з відзнакою в 1986 р. З травня 1986 р. - помічник лісничого Семенівського лісництва Лубенського держлісгоспу, в цьому ж році переведений викладачем лісової таксації і лісовпорядкування до Лубенського лісового технікуму. З 1989 р. - заступник директора з виховної роботи, а з 1993 по 2000 рр. - заступник директора з навчальної роботи.

За багаторічну і сумлінну працю Сендзюк Р.В. відзначений Подякою Президента України, почесними званнями «Відмінник освіти України» і «Відмінник лісового господарства України», трудовою відзнакою МінАПК України «Знак Пошани», в 2009 р. Указом Президента присвоєне звання «Заслужений лісівник України», в 2011 р. нагороджений ювілейною медаллю «20 років незалежності України» і грамотою Верховної ради України. В 2010 р.  без відриву від виробництва успішно захистив дисертацію і здобув учене звання кандидата сільськогосподарських наук.

З 2004 по 2012 рр. викладачем спецдисциплін лісівничого профілю працював Рудик Андрій Вікторович. Лубенчанин, 1982 року народження. Випускник Лубенського лісового технікуму 2001 р. Відправною точкою трудового шляху було Чорноліське державне лісове господарство на Кіровоградщині, де працював на посаді майстра лісу Богданівського лісництва. В цьому ж році продовжив навчання у Національному аграрному університеті, де отримав ступінь бакалавра у 2004 році, а у 2007 році – магістра лісового господарства.

Сьогодні дану дисципліну викладають Сендзюк Р.В. та Литвиненко О.М. у сучасній навчальній аудиторії, яка обладнана за останніми технічними вимогами.

З 1 вересня 2012 р. завідувачем кабінету призначено Литвиненка Олександра Миколайовича. Народився в м. Лубни у 1976 р., випускник Лубенського лісового технікуму, який закінчив з відзнакою у 1996 р. Продовжив навчання в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України), вступивши у тому ж році на третій курс лісогосподарського факультету. У 1999 році завершив навчання і здобув ОКР «Спеціаліст», кваліфікацію інженера лісового господарства зі спеціальності «Лісове господарство» та спеціалізації «Лісова таксація та лісовпорядкування». Працював інженером кафедри лісівництва УкрДЛТУ. З 2000 до 2003 року навчався в аспірантурі при кафедрі лісівництва.

У лютому-березні 2010 року брав участь у міжнародному навчальному курсі «Інфраструктура для сталого лісокористування та лісоуправління», який проходив в Школі лісового менеджменту Шведського університету сільськогосподарських наук (м. Скіннскаттеберг).

Студенти під час опанування навчальної дисципліни мають змогу застосовувати і самостійно працювати з різномані-тними прикладними комп’ютерними програ-мами, пов’язаними з визначенням об’єму як зростаючого так і зрубаного дерева, розрахунком щорічного розміру користування лісом, проведення матеріально-грошової і сортиментної оцінки деревостану. В кабінеті є можливість застосовувати проектор для показу алгоритму роботи цих же програм. Під час проведення навчальної практики з лісової таксації студенти ознайомлюються та опановують сучасні вимірювальні засоби: електронну мірну вилку Haglöf Digitech Professional, демо-версію географічної інформаційної ситеми (так звану ГІС-технологію) FieldMap, а також працюють з базою даних «Повидільна таксаційна характеристика лісу», що пов’язана з введенням та обробітком інформації з карток таксації.

Навчальна практика – обов’язкова і важлива ланка навчально-виховного процесу. Мета її проведення полягає у підсиленні прикладного аспекту курсу. Особливістю цієї форми організації навчальної діяльності є те, що викладач повинен  через залучення студентів до виконання різних типів завдань пробудити в них інтерес до дисципліни, а також закріпити теоретичні знання з можливістю застосування їх безпосередньо в лісі. 

Завданнями практики передбачається оволодіння основами таксації лісостанів та таксації заготовленої лісопродукції; навчитися методам матеріальної та грошової оціни лісосічного фонду, аналізу ходу росту дерев і деревостанів; усвідомити необхідність проведення лісотаксаційних робіт, основним завданням яких є нагромадження та забезпечення лісогосподарських підприємств репрезентативною інформацією про лісосировинні ресурси, природно-історичні умови зростання лісу та зміни в лісостанах, що виникають під впливом часу й екологічних чинників. Студенти під безпосереднім керівництвом викладачів виконують комплекс робіт по таксації лісового фонду із складанням лісоінвентаризаційних документів, а саме журналу таксації, таксаційного опису, планшету, плану лісонасаджень; а також виконують відведення і таксацію ділянки лісосічного фонду різними методами з наступним складанням матеріально-грошової оцінки. 

  

Кабінет лісової таксації і лісовпорядкування підтримує контакти з кафедрою таксації лісу та лісового менеджменту Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ), кафедрою лісової таксації та лісовпорядкування ННІ лісового і садово-паркового Національного лісотехнічного університету України (м. Львів) та лабораторією нових інформаційних технологій Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА, м. Харків).

Меню

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация