За кошти фізичних або юридичних осіб

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ У 2021 РОЦІ
на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО, 11 класів) 
та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" 

ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) БЮДЖЕТУ:

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ  ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: