Спеціальність

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Освітня кваліфікація - "Фаховий молодший бакалавр з лісового господарства"

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Термін навчання:

- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців

- на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

Навчання проводиться за рахунок регіонального замовлення (державного бюджету) та коштів фізичних і юридичних осіб.

Актуальність спеціальності:

Зелені лісові масиви- це найбільш могутні типи рослинного покриву і головні компоненти біосфери. Вони, в основному, забезпечують екологічну безпеку і збереження біосфери нашої планети. Лісові насадження виконують найголовніші водоохоронні, водоре-гулюючі, ландшафтно- і клімато-утворюючі, ґрунтозахисні, санітарно-гігієнічні, рекреаційні, культурно-естетичні та виховні функції.

Лісівник являється архітектором, який проектує і створює цілі екологічні системи. Це висококваліфікований фахівець лісового господарства, який займається вирощуванням лісу, оберігає його від пожеж, шкідників, хвороб, незаконних рубок та слідкує за ростом і розвитком лісових насаджень, формує зелені легені планети для сьогодення та майбутніх поколінь. Крім того ліс є середовищем життя багатьох видів тварин та інших живих організмів, для яких необхідно створювати сприятливі умови розвитку і збереження. Тому технік лісового господарства повинен володіти знаннями і навичками по створенню лісових ценозів у різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Ці знання здобуваються під час вивчення таких дисциплін як:

 • ботаніка;
 • дендрологія;
 • ґрунтознавство;
 • лісові культури та лісомеліорація;
 • лісозахист;
 • лісівництво;
 • лісова таксація і лісовпорядкування;
 • лісокористування;
 • деревинознавство і лісове товарознавство;
 • лісомисливське господарство;
 • економіка, організація і планування лісового господарства;
 • недеревні ресурси лісу;
 • комп'ютеризація лісогосподарського виробництва;
 • мехнізація лісового господарства тощо.

Ми навчаємо любити природу, бережно відноситись до лісу і його мешканців, вивчати особливості росту і розвитку деревних рослин та вміти розрізняти їх.

Сферою діяльності техніка лісового господарства є: державні лісогосподарські підприємства (лісовпо-рядкувальні експедиції, обласні управління лісового та мисливського господарства, лісгоспи, лісництва, мисливські угіддя), національні, природні та дендрологічні парки, заповідники, заказники, розсадники лісових та декоративних культур тощо на посадах: помічника лісничого, старшого майстра лісу, майстра лісу, майстра лісозаготівель, техніка-лісопатолога, техніка-таксатора, інспектора з охорони природи, начальника розсадника, майстра тепличного господарства, лісника.

Фаховий молодший бакалавр здобуває первинну робітничу професію «лісоруб».