ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

  • 1

КАБІНЕТ ГЕОДЕЗІЇ ТА ОСНОВ КРЕСЛЕННЯ

Для успішного вирішення багатьох лісогосподарських завдань, поряд із знаннями лісівничих дисциплін, майбутнім фахівцям потрібні геодезичні знання, які студенти коледжу здобувають при вивченні геодезії та основ креслення.

Геодезія – одна з небагатьох наук, яка зародилась ще в давні часи. Тому з перших років заснування навчального закладу учні сільськогосподарської школи освоювали спеціальну дисципліну «Землемірство з кресленням», де вчились проводити необхідні вимірювання при здійсненні розмежувань сільськогосподарських угідь та відображали відповідні ділянки на схемах, планах і картах.

З часу надання навчальному закладові статусу лісового технікуму в ньому створено кабінет геодезії.  У різні роки його очолювали кращі спеціалісти лісового та топографо-геодезичного виробництва:      

        

                            Луценко Яків Петрович                           Гончаренко Петро іванович

                                  (1950-1952 рр.)                                         (1952-1958 рр.)

                              

                   Галушка Микола Федорович                 Кагамлик Юрій Іванович

                            (1958-1959 рр.)                                  (1960-1997 рр.)

                               

                   Рева Володимир Васильович              Семенець Віктор Васильвич

                            (1997-2006 рр.)                                       з 2006 р.

За ці роки розширилась матеріально-технічна база кабінету, змінилось його художнє та естетичне оформлення. Необхідна кількість геодезичних приладів та інструментів (теодоліти, нівеліри, бусолі тощо), наявність комп’ютерної техніки, необхідного програмного забезпечення та мультимедійного обладнання дають можливість проводити лекції та виконувати лабораторно-практичні роботи на сучасному рівні. Доступ до мережі Інтернет в кабінеті дозволяє викладачам та студентам постійно отримувати інформацію про новітні розробки та досягнення і впровадження їх у виробництво. Набуті знання та вміння студенти закріплюють на навчальних полігонах при проходженні практики, яка проводиться в лісових масивах та дендропарку коледжу.

При кабінеті працює гурток «Юний геодезист», який дає можливість всім бажаючим студентам поглибити знання з вивчення дисципліни та вдосконалити практичну підготовку при наданні допомоги лісогоспо-дарським підприємствам, місту, району, сільським радам у зніманнях та виготовленні документації, яка потрібна при створенні нових лісових масивів, парків, алей, проектуванні садиб та інших об’єктів садово-паркового, культурного і соціально-побутового призначення.

Набуті знання з геодезії дають можливість випускникам навчального закладу успішно працювати не тільки в лісовому господарстві, а й у системі державного кадастру та землеустрою, проектних та будівельних організаціях держави.

Меню

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация