ВІТАЄМО ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ РОМАНА СЕНДЗЮКА ІЗ ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА!

Недаремно у понеділок 12 липня до коледжу завітав лелека…

Того ж дня до нашого навчального закладу прибув директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, д-р с-г. наук, професор Петро Лакида, який привіз звістку про те, що Міністерство освіти і науки України наказом від 29.06.2021 затвердило рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння звань, зокрема, і рішення Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 31.03.2021 р. про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам університету. Серед них і директор нашого коледжу, канд. с.-г. наук Роман Сендзюк, якому присвоєно вчене звання доцента кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України. Петро Іванович особисто вручив атестат доцента Роману Васильовичу.

Колектив коледжу щиро вітає Романа Сендзюка з присвоєнням вченого звання і бажає подальших здобутків на благо Лубенського лісотехнічного фахового коледжу!

Володимир Рева, заступник директора з навчальної роботи;

фото – Олександра Заканича та Олександра Литвиненка