ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

 • 1

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖНА ЗДОБУТИ В КОЛЕДЖІ

Спеціальність «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Кваліфікація - "Технік лісового господарства"

Випускник повинен вміти:

 • працювати з нормативними документами, довідковою літературою та іншими інформаційними джерелами стосовно лісовирощування та лісокористування;
 • користуватись приладами  та інструментами, що використовуються в лісовому господарстві;
 • виконувати комплекс лісогосподарських, лісокультурних, лісоексплуатаційних, лісоохоронних робіт;
 • складати технічну документацію на лісогосподарську діяльність лісництва, а також первинну документацію з лісогосподарської діяльності на виконані роботи;
 • використовувати матеріали лісовпорядкування;
 • оформляти матеріали про лісопорушення;
 • організовувати ефективну роботу трудового колективу на основі сучасних механізмів управління, підприємництва, маркетингу;
 • проводити інструктаж з техніки безпеки і протипожежного захисту; використовувати в професійній діяльності інформаційні технології.

Випускник повинен знати:

 • лісове законодавство, інші нормативно-правові акти, постанови, інструкції з ведення лісового господарства;
 • агротехніку, технологію і засоби механізації робіт в лісовій галузі;
 • економіку, планування і організацію лісогосподарської галузі виробництва;
 • норми і розцінки на роботи в лісовому господарстві;
 • пільги для працівників лісової галузі, діючі положення про оплату праці робітників і спеціалістів;
 • правила охорони праці і техніки безпеки;
 • досягнення науки і техніки в області лісового господарства, охорони і захисту лісу. 

Після отримання освіти - на виробництві займає посади: помічника лісничого, старшого майстра лісу, майстра лісу, начальника розсадника, майстра розсадника, майстра тепличного господарства, майстра лісозаготівель, майстра дільниці підсочування лісу, техніка-таксатора; техніка-лісопатолога; техніка-лісомеліоратора, лісника та інших в системі Державної лісової охорони.

                   Термін навчання: 

- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців

- на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

Навчання проводиться за рахунок державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб.

  

Спеціальність «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Кваліфікація - "Фахівець садово-паркового господарства"

Випускник повинен вміти:

 • забезпечувати організацію робіт в садово-парковому будівництві;
 • проводити інвентаризаційні роботи на об’єктах, які підлягають реконструкції земельних насаджень;
 • здійснювати оцінку об’єкту озеленення за конструктивними елементами;
 • складати кошторис на будівництво об’єктів і догляд за ними;
 • аналізувати і оцінювати стан техніки безпеки на об’єктах садово-паркового господарства;
 • використовувати інформаційні технології в професійній діяльності.

Випускник повинен знати:

 • законодавчі і нормативні акти в області зеленого будівництва, будівельні норми і правила на проектування і благоустрій території, конструктивних елементів різних будівельних матеріалів;
 • технологію і агротехніку садово-паркового будівництва і методи догляду за зеленими насадженнями;
 • основні принципи організації і підготовки території;
 • загальні принципи проектування; основи організації діяльності об’єктів зеленого будівництва і основні показники виробничо-господарської діяльності;
 • трудове законодавство, правила і норми охорони праці, охорони і захисту навколишнього середовища.

Після отримання освіти - на виробництві займає посади: майстра зеленого господарства, техніка ландшафтного дизайну, озеленювача-квітникаря, фахівців виробничих підрозділів садово-паркового господарства та озеленення.

Термін навчання:
- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців

-на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 5 місяців

Навчання проводяться за рахунок державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб.

 

Спеціальність

"ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ"

Кваліфікація - "Технік-технолог"

Випускник повинен вміти:

 • розробляти і впроваджувати технологічні процеси і режими виробництва на продукцію деревообробки, що випускається;
 • розробляти конструкторську документацію на виготовлення виробів;
 • ефективно використовувати верстати, обладнання для лісопильного та деревообробного виробництва;
 • оформляти проектно-конструкторську документацію відповідно до діючих нормативних документів;
 • користуватися нормативною та довідковою літературою;
 • розробляти технологічні та маршрутні карти;
 • розраховувати основні техніко-економічні показники діяльності дільниці, цеху, оцінювати ефективність виробничої діяльності;
 • аналізувати стан техніки безпеки на виробничій дільниці лісопильного та деревообробного виробництва.

Випускник повинен знати:

 • типові технологічні процеси і режими лісопильного та деревообробного виробництва, технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;
 • основні положення діючої нормативної документації;
 • технічні характеристики, конструктивні особливості, принцип роботи та правила експлуатації технологічного устаткування;
 • основи організації діяльності промислового підприємства та управління ним;
 • основні показники виробничо-господарської діяльності деревообробного підприємства;
 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежного захисту. 

Після отримання освіти - на виробництві займає посади: начальника деревообробного цеху, бригадира та майстра деревообробного цеху, техніка-технолога, конструктора меблів.

Термін навчання:

- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;

- на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Навчання проводиться за рахунок державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб

Меню

Лічильник

Сьогодні49
Вчора545
За тиждень2134
За місяць14340
Всього633010
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация