ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

  • 1

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Методичний кабінет коледжу був створений в 2002 році, який очолила викладач-методист Лавринович Світлана Олександрівна. Він став центром організації навчально-виховної роботи зі студентами й опорною ланкою керівництва навчального закладу з педагогічними кадрами. Мета навчально-методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді, підвищення якості підготовки спеціалістів.

У 2002 та 2003 роках Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського проводив виїзні курси підвищення кваліфікації для викладачів коледжу. На базі навчально-методичного кабінету проводились республіканські, обласні семінари, науково-практичні конференції.

В 2013 році курси «Викладач психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» на базі методичного кабінету коледжу провів Державний  вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України.

З 2005 року методистом коледжу є Вишневська Ольга Миколаївна, викладач-методист. Основні завдання навчально-методичного кабінету – пропаганда серед викладачів, майстрів виробничого навчання досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів.


Схема 1. Структура методичної роботи

 

 

Підвищення педагогічної майстерності передбачає постійну працю. Творче кредо колективу - "Від якісних занять дл якісних знань".

  

 Наукові праці спіробітників коледжу

(доступні у форматі .pdf. Натисніть на них, щоби переглянути):

1. Сендзюк Р.В. Фінансово-господарська діяльність Лубенської нижчої сільськогосподарської школи 1-го розряду 

2. Рева В.В. Формування педагогічного колективу та управління навчально-виховним процесом в Лубенській нижчій сільськогосподарській школі 1-го розряду 

3. Вишневська О.М. Організація навчально-виховного процесу в Лубенській нижчій сільськогосподарській школі 1-го розряду  

МЕТОДИЧНА РОБОТА КОЛЕДЖУ

Педагогічна рада коледжу на початку 2017-2018 н.р. заслухала звіт про методичну роботу завідувача навчально-методичного кабінету Ольги Миколаївни Вишневської за минулий навчальний рік. Були окреслені ті проблеми, над якими працюють і будуть працювати викладачі в цьому році.

Довгострокова проблема над якою працює педагогічний колектив коледжу - «Психолого-педагогічні умови самоактуалізації та самореалізації особистості».

На цей навчальний рік актуальною визнали проблему дослідної та науково-пошукової роботи викладачів та студентів.

Адже ця робота охоплює як організацію навчального процесу так і гурткову роботу в навчальних кабінетах і лабораторіях. Вона передбачає:

  • організацію та проведення лабораторних та практичних робіт;
  • організацію дипломного та курсового проектування;
  • проведення навчальних та виробничих практик;
  • проведення та участь у науково-практичних конференціях;
  • проведення олімпіад;
  • вікторин;
  • конкурсів;
  • виставок творчих робіт студентів та викладачів;
  • роботу з обдарованими студентами.

Отже, колектив студентів та викладачів коледжу в 2017-2018 н.р. працює над проблемою «Активізація дослідної та науково-пошукової роботи викладачів та студентів коледжу».

Меню

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация