ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

 • 1

Спеціальність

«ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Кваліфікація - "технік-технолог"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр

 Термін навчання:

- на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців

-на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

 Навчання проводиться за рахунок регіонального замовлення (державного бюджету) та

коштів фізичних і юридичних осіб.

 Актуальність спеціальності:

Неможливо уявити життя людини без виробів, що її оточують. Перші вироби були виготовлені людиною з деревини. Це була звичайна палиця, що використовувалась як знаряддя праці. Сьогодні деревина не втратила актуальності через свою природність та чудові властивості й використовується у побуті та багатьох галузях народного господарства. Технологічний процес оброблювання деревини вважається одним з найдревніших, який постійно вдосконалюється та обновлюється..

Метою підготовки техніків-технологів з обробки деревини в коледжі є надання здобувачам теоретичних знань, практичних умінь, навичок і компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення практичних проблем у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів на підприємствах і організаціях лісової промисловості; розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку.

Професійна діяльність фахівця з обробки деревини пов’язана із знаннями технологічних процесів при первинній переробці деревини, виготовленні різноманітних виробів і конструкцій з натурального дерева та конструкційних матеріалів; макро- і мікроскопічної будови та фізико-механічних властивостей деревини; сучасними технологіями виготовлення пиломатеріалів, клеєних матеріалів, виробів з деревини; умінням придавати виробам міцність, сучасний дизайн, легкість та ажурність.

Ці компетентності набуваються під час вивчення таких дисциплін як:

 • інженерна графіка;
 • електротехніка;
 • основи теплотехніки;
 • деревинознавство;
 • матеріалознавство;
 • обладнання галузі;
 • механічне оброблювання деревини;
 • основи технології лісопиляльно-деревообробного виробництва;
 • сушіння і захист деревини;
 • основи технології столярно-будівельних виробів;
 • виробництво деревних композиційних матеріалів;
 • опорядження деревини і деревних матеріалів;
 • основи технології меблевого виробництва тощо.

Сферою діяльності техніка-технолога є державні лісогосподарські підприємства, деревопереробні заводи, приватні компанії тощо. Фаховий молодший бакалавр може займати наступні посади: технік-технолог, технолог,   технік-технолог з виробництва меблів, лаборант (галузі техніки), інспектор з контролю якості продукції, майстер виробничого навчання, помічник керівника малого підприємства (без апарату управління), контролер деревообробного виробництва, начальник зміни, дільниці, технік-конструктор, технік з підготовки виробництва.

Фаховий молодший бакалавр здобуває первинну робітничу професію «верстатник деревообробних верстатів».

 

Меню

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация