ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

        Офіційний веб-сайт навчального закладу

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Циклова комісія загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін працює з моменту заснування навчального закладу й здійснює навчальний процес для студентів всіх спеціальностей, а саме «Лісове господарство», «Обробка деревини», «Садово-паркове господарство», «Облік та оподаткування» («Бухгалтерський облік»). До її складу входять 15 викладачів. З вересня 2018 року очолює комісію Омельченко Сергій Якович, викладач всесвітньої історії та історії України, котрий спрямовує свої зусилля на впровадження інноваційних технологій навчання, удосконалення навчально-виховного процесу, поширення передового педагогічного досвіду.

Предмети загальноосвітнього циклу вивчаються в коледжі студентами з базовою загальною середньою освітою.

Базою для вивчення природничо-математичних та фахових дисциплін є соціально-гуманітарні дисципліни.

Члени циклової комісії - досвідчені викладачі, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей, які здобуваються в коледжі.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії – «Психолого-педагогічні умови самоактуалізації та самореалізації особистості».

В різні роки головами циклової комісії були: Козачков Сергій Миколайович, Слинько Ірина Іванівна, Халтурін Валерій Петрович, Козачкова Аліна Сергіївна.

До складу циклової комісії входять:

Мета роботи циклової комісії: формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, творчої та всебічно розвиненої особистості.

Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на вдосконалення викладання дисциплін та використання інтерактивних методів навчання. Постійно оновлюється методична та матеріально-технічна база кабінетів і лабораторій навчальних дисциплін.

У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи:

 • організація навчального процесу;
 • аналіз і обговорення нормативних та вибіркових програм;
 • обговорення і затвердження навчальної документації;
 • систематичний контроль за навчальним процесом;
 • розробка, поповнення та аналіз навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації; освітнього процесу, які відповідають вимогам навчальних програм із загальноосвітніх дисциплін;
 • вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін;
 • обговорення та рецензування навчально-методичних матеріалів викладачів коледжу;
 • розвиток творчих здібностей, формування пізнавальної активності студентів через використання різноманітних форм та методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелектуальних здібностей;
 • проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх закладах;
 • організація гурткової роботи зі студентами;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей, індивідуальних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 • забезпечення структурно-логічного зв’язку кожної навчальної дисципліни;
 • методичне забезпечення кожного предмета та форми навчання посібниками, розробками, рекомендаціями, інформаційними технологіями навчання.
 • проведення та участь у науково-практичних конференціях;
 • організація та проведення  лабораторних лабораторних і практичних робіт.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін дбають про створення такої системи організації навчально-виховного процесу, яка б забезпечила формування в студентів відповідальності, дисциплінованості, креативності, ініціативності, конструктивності, комунікативності та гнучкості.

Для оволодіння новітніми освітніми технологіями викладачі комісії приділяють велику увагу самовдосконаленню, підвищенню рівня власної педагогічної майстерності, розширенню наукового світогляду, тому вони систематично працюють з фаховою літературою, обмінюються педагогічним досвідом з колегами. Викладачі циклової комісії беруть активну участь в засіданнях педагогічної ради коледжу, обласних методичних об`єднань, конференціях, семінарах, тренінгах.

Власний науково-методичний рівень педагогічної майстерності вони вдосконалюють також на курсах підвищення кваліфікації. Крім того, члени комісії проводять відкриті заняття, засідання гуртків, конкурси, спортивні змагання.

Вивченню та узагальненню прогресивного педагогічного досвіду відводиться чільне місце в діяльності циклової комісії, тому всі викладачі систематично відвідують заняття колег та роблять їх розгорнутий аналіз.

На засіданнях циклової комісії розглядаються такі питання:

 • застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі;
 • особливості проблемного навчання;
 • застосування міждисциплінарних зв`язків на заняттях;
 • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
 • підвищення професійної компетенції педагога;
 • взаємовідвідування занять як обмін досвідом;
 • успішності студентів;
 • особливості проведення лабораторних і практичних робіт;
 • надаються консультації з питань оформлення навчально-методичної документації;
 • характеристики етапів занять;
 • оснащення занять;
 • організації самостійної та практичної діяльності студентів тощо.

Велика увага приділяється поліпшенню якості навчального процесу шляхом створення методичних розробок та посібників. Усі викладачі в кінці навчального року презентують свої напрацювання: навчально-методичні комплекси, посібники, підручники.

Викладання дисциплін загальноосвітнього та соціально-гуманітарного циклу забезпечують викладачі інших циклових комісій навчального закладу: Рева Володимир Васильович, Гонтар Василь Іванович, Герасименко Олександр Миколайович, Донець Тетяна Михайлівна.

У творчому житті колективу циклової комісії є події, які стали пам’ятними у становленні та формуванні педагогічного і наукового самовизначення навчального закладу. Вже стало традицією щорічно проводити декаду циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін. В її рамках організовуються різні заходи: виставки методичних здобутків викладачів, заняття «Майстер-клас», виховні години та тематичні заходи: брейн-ринги, спортивні змагання: міні-футбол, баскетбол, шахи, конкурси читців творів видатних українських та зарубіжних поетів.

До Дня української писемності та мови проводяться філологами відповідні заходи: щорічно студенти та викладачі беруть участь у Всеукраїнському радіо-диктанті єдності, конкурсі знавців української мови імені П. Яцика та конкурсі «Поетична весна». Всі заходи проводяться  цікаво, змістовно, творчо.

Завдання циклової комісії – це подальше впровадження інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення у навчальний процес. Комп’ютеризація навчального закладу дозволила перевести методичну роботу циклової комісії на якісно новий рівень. До послуг студентів та викладачів добре обладнані комп’ютерні класи, які дають можливість використовувати інтерактивні технології  при  вивченні дисциплін.

Показником якості навчання є студенти-переможці змагань з фізичного виховання, мовних та літературних конкурсів.

Навчальні кабінети є центром методичного забезпечення навчальних предметів та виховних заходів.

Викладачі циклової комісії проводять заняття у кабінетах української мови і літератури, історії, математики, біології, інформатики, іноземної мови, а також у хімічній та фізичній лабораторіях. Для занять спортом і зміцнення фізичного здоров’я діють спортивний комплекс та тренажерні зали.

Меню

Лічильник

Сьогодні103
Вчора139
За тиждень369
За місяць3593
Всього419538
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Авторизация